Szkolenia- Antykorozja

Wykorzystujemy zdobyte już doświadczenia w organizacji szkoleń. Trening każdego pracownika kończy się egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu.  Zdobyta wiedza praktyczna jest wykorzystywana w polskich zagranicznych stoczniach, a także na platformach wydobywczych i farmach wiatrowych.

Wyróżniamy różne typy szkoleń:

Szkolenie w dostępie linowym

Zajęcia na linach są jednymi z najważniejszymi które przygotowują naszych pracowników do pracy na wysokościach. Liny są jedne z technik umożliwiających wykonywanie prac w  trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza na platformach wiertniczych.

Szkolenia w ochronie antykorozyjnej również według standardu NORSOK

Centrum szkoleniowe umożliwia bieżące podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Przygotowujemy ich do pracy w specyficznych i trudnych warunkach w stoczniach, rafineriach, zakładach energetycznych oraz zakładach produkcji wież wiatrowych  w warunkach Morza Północnego. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi  metodami  pomiarowymi oraz stosowanym sprzętem pomiarowym takimi jak:

 • Przyrządy pomiarowe służące do oceny warunków otoczenia
 • Przygotowania stanu powierzchni
 • Oceny stężenia związków soli
 • Pomiarów dot. uszkodzeń malowanych powierzchni,
 • Pomiarów DFT
 • Sprawozdawczości

Kursy języka angielskiego i bezpieczeństwa pracy

Nasi klienci zwracają szczególną uwagę zarówno na znajomość języka angielskiego  i na bezpieczeństwo pracy. Ich połącznie oraz wykorzystanie wiedzy ma znaczący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pracy na platformach wydobywczych oraz farmach wiatrowych.

Nasi pracownicy spełniają wszystkie wymagania przemysłu offshore w celu uzyskania następujących certyfikatów:

 1. BOSIET training
 2. IRATA rope access training – level 1
 3. Trade assessment – blasting and painting theory and according to
 4. Norsok M-501/ASTM D-4226 standards provided by Sincor Services
 5. Tension netting training
 6. Industrial technical English classes
 7. Health and safety courses
 8. Risk and COSHH courses
 9. Hand tool management course and trainings
 10. Working at height course