Muehlhan Polska Sp. z o. o. od 28.02.2012 roku jest członkiem i operatorem stowarzyszenia IRATA. Po kolejnym audycie zakończonym wynikiem pozytywnym, w maju 2015 uzyskaliśmy przedłużenie certyfikacji do 30.06.2019. 

Jako członek i operator stowarzyszenia, na bieżąco wdrażamy procesy i przestrzegamy procedur mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości.
Dzięki zastosowaniu metod dostępu linowego, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie wykonać zaawansowane prace antykorozyjne w miejscach trudnodostępnych.
Każdorazowo, nasza kadra zarządzająca oraz  personel techniczny, w swoich działaniach kierują się główną dewizą stowarzyszenia IRATA, jaką - poprzez odpowiednie planowanie i zarządzanie – stanowi prowadzenie prac w taki sposób, aby unikając awarii i zdarzeń niebezpiecznych, zagwarantować zero wypadków (zero accidents).

Muehlhan Polska Sp. z o.o. skupia w swoich szeregach doświadczonych w pracach konserwacyjnych, posługujących się językiem angielskim  techników dostępu linowego IRATA na poziomie od 1 do 3 (supervisor).  

Co do pozostałych kwalifikacji, pracownicy Działu Offshore posiadają:

  • BOSIET,
  • CA-EBS,
  • Offshore medical OGUK,
  • VCA


Oraz do prac na farmach wiatrowych – pełen pakiet BST GWO:

  • Working at Heights,
  • First Aid,
  • Manual Handling,
  • Fire Awareness,
  • Sea Survival