Zabezpieczenia Antykorozyjne

Mycie wysokociśnieniowe do 500 bar

 • Dysze rotacyjne
 • Odtłuszczanie wysokociśnieniowe z użyciem detergentów


Przygotowanie powierzchni

 • Metodą  strumieniowo ścierną
  - ścierniwa mineralne
  - ścierniwa metaliczne
  - technologia µ-Jet
  - technologia  µ-ARC
 • Metodą UHP (wodą pod ciśnieniem do 2500 barów)

Przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi

Aplikacje powłok

 • Wykonywanie specjalistycznych powłok malarskich
  - ochrona antykorozyjna wszelkiego rodzaju zbiorników
  - aplikacja powłok standardowych, silikonowych oraz przeciwlodowych
  - metalizacja natryskowa
  - aplikacja systemów ogniochronnych PFP
 • Aplikacja powłok-techniki
  - natrysk bezpowietrzny
  - natrysk powietrzny
  - aplikacje elektrostatyczne
  - aplikacje powłok specjalistycznych pompami typu 2K