Certyfikaty

Muehlhan Polska Sp. z o.o. posiada certyfikaty wszystkich zainteresowanych stron.


EN 1090 -  certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC2.

PN-EN ISO 3834 – certyfikat jakości spawania materiałów metalowych

Świadectwo Kwalifikacji – montażu oraz remontu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi w  Polsce normami  wydane przez Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe