Wykonaliśmy również liczne Inne Konstrukcje:

Stadion PGE Arena

Wykonany w 2011 roku, został oddany do użytku 19 lipca  2011 roku.

Zakres prac:
system naprawczy na uszkodzenia mechaniczne/popalenia powłoki, naprawa powierzchni styków,
aplikacja warstwy nawierzchniowej, system powłokowy na powierzchnie ocynkowane.
Zastosowano systemy malarskie firmy International Paint.   
Zastosowano technologie:
Mycie wodą z detergentem, czyszczenie strumieniowo- ścierne do klasy Psa 2,5, czyszczenie ręczne do klasy PSt 3, malowanie hydrodynamiczne, malowanie ręczne.

 

Elektrownia falowa dla Wave Star Energy

Prace konserwacyjno-malarskie na stalowej konstrukcji elektrowni napędzanej ruchami fal. Powierzchnia całkowita konstrukcji 9446 m2.
Zakres prac:
Przygotowanie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji stalowej (mycie i odtłuszczanie, czyszczenie do klasy Sa 2,0 oraz Sa 2,5)
Malowanie-zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną oraz specyfikacją firmy Hempel.

Bramy Śluz (Bremerhaven)

Prace konserwacyjno-malarskie na nowobudowanych konstrukcjach stalowych -bramy śluz nr 1,2,3 dla portu Bremerhaven.

Zakres prac:
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej w tym ( część podwodna z zewnątrz, część nadwodna z zewnątrz i pomieszczenia wewnętrzne, pompownie, zbiorniki balastowe, chodniki, jezdnie, najazdy)
Zastosowanie technologiczne
(przygotowanie powierzchni):
Mycie ciśnieniowe (250 bar)  oraz czyszczenie strumieniowo- ścierne do klasy Sa 2,5
(Malowanie):
Aplikacja powłoki malarskich (malowanie ręczne/malowanie hydrodynamiczne), zastosowano systemy malarskie firmy Sika i CeRam- Kote.