QHSE

QHSE (Quality, health, safety, environment)

Muehlhan Polska opiera się na warunkach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Jakość, zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko są czterema elementami odpowiedzialnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, opierającego się na przekonaniu, że wszystkie wypadki są spowodowane przez błędy ludzkie, a tym samym uniemożliwiają lepsze szkolenie i uwagę. Celem wszystkich tych działań jest uzyskanie zadowolenia klienta.
Wszystkie nasze dokumenty zostały umieszczone w jednym systemie zarządzania – Zintegrowany System Zarządzania Poszukujemy możliwości ciągłego udoskonalania całego systemu poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Grupa Muehlhan jest certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001.
Certyfikowana Jakość