Zarządzanie

Zbigniew Skrzydłowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Prezes firmy Muehlhan od 1996 roku. Do obowiązków należy sprawowanie kontroli kierowniczej nad całokształtem działalności oraz marketing.

Marek Jarzewicz -  Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Związany z firmą od 2003 roku. Zajmuje się planowaniem i pozyskiwaniem nowych zleceń, koordynowaniem i nadzorowaniem już istniejących projektów w ramach konstrukcji stalowych. Do jego obowiązków należy opracowywanie, rozwijanie oraz doskonalenie procesów produkcji.
 
Gracjan Kowalski - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Związany z firmą Muehlhan Polska Sp. z o.o. od 2008 roku.  Odpowiada za współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy w obszarach  finansowych, inwestycyjnych, sprzedażowych a także bieżącej działalności operacyjnej.
 
Mariusz Kozieł - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Związany z firmą od 1999 roku Zajmuje się planowaniem i pozyskiwaniem nowych zleceń, koordynowaniem i nadzorowaniem już istniejących projektów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.