Zarządzanie

Adam Zaczeniuk – Prezes Zarządu
Prezes firmy Muehlhan.  Do obowiązków należy sprawowanie kontroli kierowniczej nad całokształtem działalności.

Marek Jarzewicz -  Dyrektor Operacyjny
Związany z firmą od 2003 roku. Zajmuje się planowaniem i pozyskiwaniem nowych zleceń, koordynowaniem i nadzorowaniem już istniejących projektów w ramach konstrukcji stalowych. Do jego obowiązków należy opracowywanie, rozwijanie oraz doskonalenie procesów produkcji.
 
Mariusz Kozieł - Dyrektor Operacyjny
Związany z firmą od 1999 roku Zajmuje się planowaniem i pozyskiwaniem nowych zleceń, koordynowaniem i nadzorowaniem już istniejących projektów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.