Zakres działalności

Szczecin
Konstrukcje stalowe

  • remonty budowy-statków
  • konstrukcje offshore
  • konstrukcje przemysłowe

 

Gdańsk Oddział
Zabezpieczenia antykorozyjne

  • ochrona antykorozyjna - nowe budowy
  • remonty statków
  • przemysł wydobywczy ropy naftowej oraz energii odnawialnej
  • przemysł (mosty)
  • techniki dostępu: techniki linowe oraz rusztowania